Mou životní vášní se stala hra na didgeridoo. Technika hraní na tento hudební nástroj patří k těm nejsložitějším hlavně proto, že musíte naprosto zklidnit dech a musíte s ním umět dokonale pracovat. Správně dýchat jsem se učil více než rok, ale když jsem si tuto techniku osvojil, přišla mi tak přirozená, jako bych ji ovládal vždy.

libor_klapec

Nebudu Vám lhát. Býval jsem rebel a bohém. Život jsem si užíval plnými doušky a nepřemýšlel jsem nad hlubším smyslem mého chování. Postupem času jsem si ale začal uvědomovat důležitost harmonie mysli a těla. Najednou mi dávalo smysl tvrzení, že co dáš, to dostaneš. Začal jsem více promýšlet své životní kroky a mé chování se zklidnilo.

Naučit se zklidnit dech i mysl se však začalo odrážet hlavně v mém každodenním životě. A díky nalezení tohoto nového směru jsem se našel i v projektu Rays of Beauty, jehož filozofie je mi velmi blízká.