GDPR

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

platné od 1.1.2021

 

Na základě své svobodné vůle, užíváním tohoto webu

 

dobrovolně vyjadřuji a uděluji svůj výslovný souhlas s tím, že obchodní společnost 7RED s.r.o. Adresa: Křivánky 682/12c Brno - Bosonohy, PSČ 642 00, Česká republika, IČO: 27803856, DIČ (DPH): CZ27803856, jakožto provozovatel internetových stránek www.raysofbeauty.com, prostřednictvím nichž mám zájem o zřízení uživatelského účtu a/nebo jejichž prostřednictvím si objednávám u 7RED s.r.o. určité výrobky či produkty, bude za dále stanovených podmínek sbírat a zpracovávat mé následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, bydliště, příp. korespondenční nebo fakturační adresa, je-li odlišná od bydliště, e-mail, telefon, údaje o mých objednávkách. 

Tyto osobní údaje budou 7RED s.r.o. jakožto správcem, na základě tohoto souhlasu sbírané a zpracovávané za následujícími účely:

 • zasílání reakcí na mé dotazy a plnění mých požadavků, např. na zasílání e-mailových upozornění;
 • zasílání informací týkajících se internetových stránek www.com, jednotlivých výrobků, produktů či služeb 7RED s.r.o. nebo akcí, bonusů či programů;
 • zasílání informací týkajících se změn obchodních či jiných podmínek 7RED s.r.o., zásad a dalších administrativních informací;
 • zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků či zasílání jiné marketingové komunikace;
 • provádění marketingových analýz a hodnocení pro tvorbu marketingových či obchodních strategií 7RED s.r.o., jako jsou analýzy dat, audity, výzkumy a vývoj nových produktů, vylepšování internetových stránek www.raysofbeauty.com, zlepšování služeb společnosti 7RED s.r.o. vývoj marketingových událostí, zjištění trendů použití a určení dopadu propagačních kampaní 7RED s.r.o.;
 • zprostředkování účasti na spotřebitelských soutěžích a podobných propagačních akcích;
 • povolení komunikovat a spolupracovat s ostatními uživateli internetových stránek www.raysofbeauty.com,
 • povolení registrace a účasti v diskusních fórech.

Současně výslovně souhlasím s ukládáním tzv. cookies (datových souborů v textovém formátu, které se ukládají na pevném disku uživatele).
Tento můj souhlas, který uděluji jen jednou, zůstává v plném rozsahu v platnosti a účinnosti (neodvolán-li jej dříve) u neregistrovaných uživatelů po dobu pěti (5) let ode dne jeho udělení, u registrovaných uživatelů končí doba zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto souhlasu (této odrážky) uplynutím pěti (5) let od okamžiku zrušení registrace (uživatelského účtu) příslušného uživatele.

Jsem si výslovně vědom toho, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a mohu ho kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.

 

Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ve smyslu tohoto souhlasu, mi svědčí zejména následující práva:

 • právo požádat 7RED s.r.o. o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou ve vztahu k mé osobě zpracovávány, účelu, době a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů (právo na přístup k osobním údajům);
 • právo požádat 7RED s.r.o. o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • právo požádat 7RED s.r.o. při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby údaje o mé osobě opravil, doplnil nebo vymazal, případně jejich zpracování omezil;
 • právo vznést námitku proti zpracovávání mých osobních údajů 7RED s.r.o.;
 • právo získat od 7RED s.r.o.osobní údaje, které se týkají mé osoby, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu bránil;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ve smyslu tohoto prohlášení/souhlasu, je 7RED s.r.o. povinen mě za daných okolností informovat o případech porušení zabezpečení mých osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody.